Luận văn, luận án
658.834 Đ 450 A
Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người dân tại thành phố Quảng Ngãi /
DDC 658.834
Tác giả CN Đỗ Hoàng Anh
Nhan đề Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người dân tại thành phố Quảng Ngãi / Đỗ Hoàng Anh; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 91 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm nhân thọ
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007321
000 00000nam#a2200000ui#4500
001110089
00216
0040C46A209-0AFC-47A6-AA36-5885418F964D
005201906051602
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190605160247|bvanpth|y20190524093307|zthanhnhan
082 |a658.834|bĐ 450 A
100 |aĐỗ Hoàng Anh
245 |aPhân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo hiểm nhân thọ của người dân tại thành phố Quảng Ngãi / |cĐỗ Hoàng Anh; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a91 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Quản lý kinh tế. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
650|aBảo hiểm nhân thọ
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007321
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007321 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Đ 450 A Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét