Sách tiếng Việt
621.36̀ D 561 Tr
Linh kiện quang điện tử /
DDC 621.36̀
Tác giả CN Dương Minh Trí
Nhan đề Linh kiện quang điện tử / Dương Minh Trí
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1994
Mô tả vật lý 533 tr. : minh họa ; 21 cm
Phụ chú Tên sách ngoài bìa:Linh kiện quang điện tử: Vật lý - Linh kiện - Mạch điện ứng dụng
Thuật ngữ chủ đề Điện tử
Thuật ngữ chủ đề Quang điện tử - Linh kiện
Môn học Cấu kiện điện tử
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000004409
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001793
000 00000nam a2200000 4500
00110991
00211
004CE4A1799-A5A2-471A-9E36-DEF5F185B602
005201310230716
008130110s1994 vm| vie
0091 0
039|a20131023071625|bluuyen|c20040616|dthanhntk|y20030924|zthanhntk
082 |a621.36̀|bD 561 Tr
100 |aDương Minh Trí
245 |aLinh kiện quang điện tử / |cDương Minh Trí
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1994
300 |a533 tr. : |bminh họa ; |c21 cm
500 |aTên sách ngoài bìa:Linh kiện quang điện tử: Vật lý - Linh kiện - Mạch điện ứng dụng
650 |aĐiện tử
650 |aQuang điện tử - Linh kiện
690|aCấu kiện điện tử
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000004409
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001793
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/linhkienquangdientu_duongminhtri/00page_001thumbimage.jpg
890|a2|b4|c1|d12
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001793 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 2
2 1000004409 Kho đọc Sinh viên 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét