Sách tiếng Việt
005.265 Ng 527 Gi
Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC - IBM /
DDC 005.265
Tác giả CN Nguyễn mạnh Giang
Nhan đề Lập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC - IBM / Nguyễn Mạnh Giang
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 323 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Assembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Lập trình thiết bị nhúng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004759-60, 1000017359
Địa chỉ Kho mượn(6): 3000002560-1, 3000016641-4
000 00000nam a2200000 4500
00110980
00211
0049B5186A8-B4B0-4C31-99D4-929730A5D2F3
005201709150952
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20170915095227|bvinhpq|c20130715093801|dluuyen|y20030923|zhoannq
082 |a005.265|bNg 527 Gi
100 |aNguyễn mạnh Giang
245 |aLập trình bằng ngôn ngữ Assembly cho máy tính PC - IBM / |cNguyễn Mạnh Giang
250 |aTái bản lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2003
300 |a323 tr. ; |c27 cm
650 |aAssembly (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690|aLập trình thiết bị nhúng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004759-60, 1000017359
852|bKho mượn|j(6): 3000002560-1, 3000016641-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/lap trinh bang ngon ngu assembly cho ibm_nguyen manh giang/00page_001thumbimage.jpg
890|a9|b72|c1|d5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016644 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi SGH 9
2 3000016643 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi SGH 8
3 3000016642 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 7
4 3000016641 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi SGH 6
5 1000017359 Kho đọc Sinh viên 005.265 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 5
6 1000004759 Kho đọc Sinh viên 005.265 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 4
7 1000004760 Kho đọc Sinh viên 005.265 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 3
8 3000002560 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi Sách Tiếng Việt 2
9 3000002561 Kho mượn 005.265 Ng 527 Gi SGH 1
  1 of 1 
Nhận xét