Sách tiếng Việt
338.372 H 100 Th
Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản /
DDC 338.372
Tác giả CN Hà Xuân Thông
Nhan đề Cơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / Hà Xuân Thông
Thông tin xuất bản Hà nội : Nông nghiệp, 2000
Mô tả vật lý 300 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế thủy sản - Chiến lược
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp và marketing (Mã môn học: 41026)
Môn học Quy hoạch nghề khai thác thủy sản. (Mã môn học: FT705)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(4): 1000004742-5
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000002418, 3000002516-21
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002759
000 00000nam a2200000 4500
00110959
00211
004C2E27935-758B-4B1C-BADC-8A57F31E90C2
005201608151549
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20160815154933|bhientrang|c20150520105502|dvinhpq|y20030922|zquang
082 |a338.372|bH 100 Th
100 |aHà Xuân Thông
245 |aCơ sở lý luận chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong ngành thủy sản / |cHà Xuân Thông
260 |aHà nội : |bNông nghiệp, |c2000
300 |a300 tr. ; |c21 cm
650 |aKinh tế thủy sản - Chiến lược
653 |aQuản trị doanh nghiệp và marketing (Mã môn học: 41026)
690|aQuy hoạch nghề khai thác thủy sản. (Mã môn học: FT705)
852|bKho đọc Sinh viên|j(4): 1000004742-5
852|bKho mượn|j(7): 3000002418, 3000002516-21
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002759
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/cosolyluanchuyendoicocaukinhtetrongnganhthuysan/page_001thumbimage.jpg
890|a12|b133|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000002759 Kho tham khảo (SDH cũ) 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 12
2 3000002418 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 11
3 3000002518 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 10
4 3000002516 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 9 Hạn trả:08-05-2004
5 3000002517 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 8
6 3000002519 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 7
7 3000002521 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 6
8 3000002520 Kho mượn 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 5
9 1000004742 Kho đọc Sinh viên 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 4
10 1000004743 Kho đọc Sinh viên 338.372 H 100 Th Sách Tiếng Việt 3
  1  2 of 2 
Nhận xét