Sách tiếng Việt
541.2 Ng 527 Ch
Cơ sở lý thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất :
DDC 541.2
Tác giả CN Nguyễn Đình Chi
Nhan đề Cơ sở lý thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất : Dùng cho các trường đại học kĩ thuật / Nguyễn Đình Chi
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 9
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2003
Mô tả vật lý 136 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Hóa học đại cương
Môn học Hóa đại cương
Môn học Hóa học đại cương
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000003783, 1000003833
Địa chỉ Kho mượn(8): 3000002451-3, 3000016539-43
000 00000nam a2200000 4500
00110957
00211
0048B45C32C-1935-480C-8955-8A7C8600CE21
005201908261114
008130110s2003 vm| vie
0091 0
039|a20190826111455|btrangthuvien|c20170914135636|doanhntk|y20030922|zquang
082 |a541.2|bNg 527 Ch
100 |aNguyễn Đình Chi
245 |aCơ sở lý thuyết hóa học. Phần I: Cấu tạo chất : |bDùng cho các trường đại học kĩ thuật / |cNguyễn Đình Chi
250 |aTái bản lần thứ 9
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2003
300 |a136 tr. ; |c19 cm
650 |aHóa học đại cương
690|aHóa đại cương
690|aHóa học đại cương
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000003783, 1000003833
852|bKho mượn|j(8): 3000002451-3, 3000016539-43
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/500_tunhien_toan/540_hoahoc_khoahoclienhe/cosolthoahoc_phan1_ngdinhchi/0page_001thumbimage.jpg
890|a10|b141|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016543 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 10
2 3000016542 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 9
3 3000016541 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 8
4 3000016540 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 7
5 3000016539 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 6
6 1000003783 Kho đọc Sinh viên 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 5
7 1000003833 Kho đọc Sinh viên 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 4
8 3000002453 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 3
9 3000002451 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 2
10 3000002452 Kho mượn 541.2 Ng 527 Ch Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét