Sách tiếng Việt
621.43 Ng 527 T
Nguyên lý động cơ đốt trong /
DDC 621.43
Tác giả CN Nguyễn Tất Tiến
Nhan đề Nguyên lý động cơ đốt trong / Nguyễn Tất Tiến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1, 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2000, 2001, 2003
Mô tả vật lý 492 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Động cơ đốt trong
Môn học Khai thác kỹ thuật ô tô
Môn học Ô tô và ô nhiễm môi trường
Môn học Mô phỏng động cơ đốt trong (Mã HPCH: TE502)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004801-2, 1000012462
Địa chỉ Kho mượn(20): 3000002597-603, 3000006104-6, 3000006678-82, 3000016676-80
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001149
000 00000nam a2200000 4500
00110956
00211
004BFFAE5BC-BFC7-4E96-8D8E-3FAA5FB12B36
005201703241024
008130110s20002003vm| vie
0091 0
039|a20170324102522|boanhntk|c20130326151244|dluuyen|y20030922|zhoannq
082 |a621.43|bNg 527 T
100 |aNguyễn Tất Tiến
245 |aNguyên lý động cơ đốt trong / |cNguyễn Tất Tiến
250 |aTái bản lần thứ 1, 2
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2000, 2001, 2003
300 |a492 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aĐộng cơ đốt trong
690|aKhai thác kỹ thuật ô tô
690|aÔ tô và ô nhiễm môi trường
690|aMô phỏng động cơ đốt trong (Mã HPCH: TE502)
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004801-2, 1000012462
852|bKho mượn|j(20): 3000002597-603, 3000006104-6, 3000006678-82, 3000016676-80
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001149
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/giao_trinh_nguyen_ly_dong_co_dot_trong_001smallthumb.jpg
890|a24|b1392|c1|d37
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016680 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 24
2 3000016678 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 22
3 3000016677 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 21
4 3000016676 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 20
5 3000016679 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 23 Mất đã đền
6 1000012462 Kho đọc Sinh viên 621.43 Ng 527 T SGH 19
7 3000006104 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 13
8 3000006105 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 12
9 3000006106 Kho mượn 621.43 Ng 527 T Sách Tiếng Việt 18
10 3000006678 Kho mượn 621.43 Ng 527 T SGH 17
  1  2  3 of 3 
Nhận xét