Luận văn, luận án
338.9 L
Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận /
DDC 338.9
Tác giả CN Lê Thái Vỹ
Nhan đề Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận / Lê Thái Vỹ; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 93 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế-Phát triển
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Mạnh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109371
00216
004DE673D16-6FC7-4EB9-85D0-B34C72AC7B81
005201905161122
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190516112204|zthanhnhan
082 |a338.9|bL
100 |aLê Thái Vỹ
245 |aPhân tích ảnh hưởng của các yếu tố nguồn lực đến tăng trưởng kinh tế tại tỉnh Ninh Thuận / |cLê Thái Vỹ; Phạm Hồng Mạnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a93 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn thạc sĩ
650 |aKinh tế|xPhát triển
700 |aPhạm Hồng Mạnh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét