Luận văn, luận án
368.4 H 531 D
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre /
DDC 368.4
Tác giả CN Huỳnh Thị Ngọc Diễm
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre / Huỳnh Thị Ngọc Diễm; Hà Việt Hùng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 82 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm xã hội
Tác giả(bs) CN Hà Việt Hùng: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007360
000 00000nam a2200000 4500
001109366
00216
0043750FBF7-29F6-43AA-81F6-EA099EE3B7DE
005201906171111
008130110s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190617111128|bvanpth|y20190516110751|zthanhnhan
082 |a368.4|bH 531 D
100 |aHuỳnh Thị Ngọc Diễm
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân kinh doanh, buôn bán trên địa bàn huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre / |cHuỳnh Thị Ngọc Diễm; Hà Việt Hùng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a82 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
650 |aBảo hiểm xã hội
700|aHà Việt Hùng: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007360
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007360 Kho tham khảo (SDH cũ) 368.4 H 531 D Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét