Luận văn, luận án
368.096 Ph 513 Đ
Đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre /
DDC 368.096
Tác giả CN Phùng Anh Thục Đoan
Nhan đề Đánh giá mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre / Phùng Anh Thục Đoan; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 70 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Bảo hiểm nông nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng -Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007288
000 00000nam a2200000 4500
001109361
00216
0049AECD726-6B18-408E-87BB-D516D58A084B
005201905291520
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190529152018|bvanpth|y20190516110000|zthanhnhan
082 |a368.096|bPh 513 Đ
100 |aPhùng Anh Thục Đoan
245 |aĐánh giá mức độ sẵn lòng chi trả bảo hiểm nuôi trồng thủy sản của hộ gia đình ở huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre / |cPhùng Anh Thục Đoan; Nguyễn Thị Kim Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a70 tr. : |bminh họa ; |c27 cm |ephụ lục
490 |aNgành Kinh tế phát triển. Luận văn Thạc sĩ.
650 |aBảo hiểm nông nghiệp
650 |aKhách hàng |xNghiên cứu
700 |aNguyễn Thị Kim Anh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007288
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007288 Kho tham khảo (SDH cũ) 368.096 Ph 513 Đ Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét