Luận văn, luận án
658.812 Ng
Quản trị quan hệ khách hàng tiền gửi cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi /
DDC 658.812
Tác giả CN Nguyễn Duy Minh Trúc
Nhan đề Quản trị quan hệ khách hàng tiền gửi cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi / Nguyễn Duy Minh Trúc; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 76 tr : phụ lục ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
Thuật ngữ chủ đề Ngân hàng và hoạt động ngân hàng
Thuật ngữ chủ đề Quan hệ khách hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109353
00216
004AFEED10C-149E-42A1-8283-9318E57E922D
005201905161051
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190516105127|zthanhnhan
082 |a658.812|bNg
100 |aNguyễn Duy Minh Trúc
245 |aQuản trị quan hệ khách hàng tiền gửi cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Đồng Khởi / |cNguyễn Duy Minh Trúc; Nguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a76 tr : |bphụ lục ; |c27 cm
490|aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn Thạc sĩ.
650|aNgân hàng và hoạt động ngân hàng
650|aQuan hệ khách hàng
700 |aNguyễn Thị Trâm Anh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét