Luận văn, luận án
370.113 L 250 C
Ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng đào tạo nghề du lịch đến sự hài lòng của sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Đà Lạt /
DDC 370.113
Tác giả CN Lê Ngọc Cường
Nhan đề Ảnh hưởng của các nhân tố chất lượng đào tạo nghề du lịch đến sự hài lòng của sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Đà Lạt / Lê Ngọc Cường; Lê Kim Long: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 81 tr. : minh họa ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Thuật ngữ chủ đề Giáo dục-Chất lượng đào tạo
Tác giả(bs) CN Lê Kim Long: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007356
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109330
00216
004837BFEEE-D758-44C1-96E3-6D1349DCBB5B
005201906171057
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190617105722|bvanpth|y20190516101726|zthanhnhan
082 |a370.113|bL 250 C
100 |aLê Ngọc Cường
245 |aẢnh hưởng của các nhân tố chất lượng đào tạo nghề du lịch đến sự hài lòng của sinh viên tại trường Cao đẳng nghề Đà Lạt / |cLê Ngọc Cường; Lê Kim Long: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a81 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
650 |aGiáo dục|xChất lượng đào tạo
700 |aLê Kim Long: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007356
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007356 Kho tham khảo (SDH cũ) 370.113 L 250 C Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét