Luận văn, luận án
658.834 L
Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang của du khách /
DDC 658.834
Tác giả CN Lê Thị Ái Kiều
Nhan đề Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang của du khách / Lê Thị Ái Kiều; Lê Chí Công, Mai Thị Lịnh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 67 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lịnh: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109229
00216
0045445FB66-4EC9-4DC8-9038-310D1F161236
005201905151036
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20190515103634|zthanhnhan
082 |a658.834|bL
100 |aLê Thị Ái Kiều
245 |aCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn Trung tâm Du lịch suối khoáng nóng Tháp Bà Nha Trang của du khách / |cLê Thị Ái Kiều; Lê Chí Công, Mai Thị Lịnh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a67 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
700|aMai Thị Lịnh: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét