Luận văn, luận án
658.834 L 250 K
Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của du khách quốc tế mua sim MobiFone của công ty dịch vụ MobiFone khu vực 7 /
DDC 658.834
Tác giả CN Lê Thị Ái Kiều
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của du khách quốc tế mua sim MobiFone của công ty dịch vụ MobiFone khu vực 7 / Lê Thị Ái Kiều; Lê Chí Công, Mai Thị Linh: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2019
Mô tả vật lý 67 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Tác giả(bs) CN Mai Thị Linh: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007359
000 00000nam#a2200000ui#4500
001109229
00216
0045445FB66-4EC9-4DC8-9038-310D1F161236
005201906171109
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20190617110911|bvanpth|c20190614094705|dthanhnhan|y20190515103634|zthanhnhan
082 |a658.834|bL 250 K
100 |aLê Thị Ái Kiều
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến quyết định của du khách quốc tế mua sim MobiFone của công ty dịch vụ MobiFone khu vực 7 / |cLê Thị Ái Kiều; Lê Chí Công, Mai Thị Linh: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2019
300 |a67 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
700|aMai Thị Linh: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007359
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007359 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 L 250 K Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét