Sách tiếng Việt
621.815 Tr 312 Ch
Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 /
DDC 621.815
Tác giả CN Trịnh Chất
Nhan đề Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / Trịnh Chất, Lê Văn Uyển
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3, 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2001, 2002
Mô tả vật lý 271 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Chi tiết máy - thiết kế
Môn học Cơ sở thiết kế máy và đồ án
Tác giả(bs) CN Lê Văn Uyển
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000003840, 1000004933, 1000011274
Địa chỉ Kho mượn(16): 3000002459-60, 3000002465, 3000005397, 3000007767-70, 3000016744-51
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002826
000 00000nam a2200000 4500
00110921
00211
00446C37953-76CB-4B6B-AE0B-2FB26E5EC7A0
005201709120913
008130110s20012002vm| vie
0091 0
039|a20170912091316|bnguyenloi|c20090330|dvanpth|y20030918|zhoannq
082 |a621.815|bTr 312 Ch
100 |aTrịnh Chất
245 |aTính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí. Tập 1 / |cTrịnh Chất, Lê Văn Uyển
250 |aTái bản lần thứ 3, 4
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2001, 2002
300 |a271 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aChi tiết máy - thiết kế
690|aCơ sở thiết kế máy và đồ án
700 |aLê Văn Uyển
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000003840, 1000004933, 1000011274
852|bKho mượn|j(16): 3000002459-60, 3000002465, 3000005397, 3000007767-70, 3000016744-51
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002826
890|a20|b373|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000016750 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 20
2 3000016749 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 19
3 3000016748 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 18
4 3000016747 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 17
5 3000016746 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 16
6 3000016745 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 15
7 3000016744 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 14
8 3000016751 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 21
9 3000007769 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 12
10 3000007768 Kho mượn 621.815 Tr 312 Ch Sách Tiếng Việt 11
  1  2 of 2 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét