Sách tiếng Việt
515.071 Ng 527 Tr
Toán học cao cấp. Tập 3 :
DDC 515.071
Tác giả CN Nguyễn Đình Trí
Nhan đề Toán học cao cấp. Tập 3 : Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 6, 7, 8, 15
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, Giáo dục Việt Nam, 2003, 2004, 2005, 2012
Mô tả vật lý 276 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Toán học cao cấp
Thuật ngữ chủ đề Giải tích phức-Hàm nhiều biến
Môn học Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ Văn Đĩnh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(1): 1000004047
Địa chỉ Kho mượn(22): 3000001452-3, 3000004912, 3000016779-81, 3000037852, 3000037941-55
000 00000nam a2200000 4500
00110884
00211
0043DAFBEA8-36D4-4F5E-B3AC-9D5268507E72
005201709180906
008130110s20032004vm| vie
0091 0
039|a20170918090635|bvinhpq|c20160405135250|dvanpth|y20030912|zquang
082 |a515.071|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Đình Trí
245 |aToán học cao cấp. Tập 3 : |bPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ 6, 7, 8, 15
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, Giáo dục Việt Nam, |c2003, 2004, 2005, 2012
300 |a276 tr. ; |c21 cm
650 |aToán học cao cấp
650 |aGiải tích phức|xHàm nhiều biến
690|aGiải tích
700 |aNguyễn Hồ Quỳnh
700 |aTạ Văn Đĩnh
852|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000004047
852|bKho mượn|j(22): 3000001452-3, 3000004912, 3000016779-81, 3000037852, 3000037941-55
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/anhbia/toanhoccc_t3_ngdinhtrithumbimage.jpg
890|a24|b283|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000037955 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 24
2 3000037954 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 23
3 3000037953 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 22
4 3000037952 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 21
5 3000037951 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 20
6 3000037950 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 19
7 3000037949 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 18
8 3000037948 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 17
9 3000037947 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 16
10 3000037946 Kho mượn 515.071 Ng 527 Tr Sách Tiếng Việt 15
  1  2  3 of 3 
Nhận xét