Sách tiếng Việt
657.4 Ph 104 D
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh /
DDC 657.4
Tác giả CN Phạm Văn Dược
Nhan đề Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1995
Mô tả vật lý 276 tr. : 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Kế toán doanh nghiệp
Thuật ngữ chủ đề Kế toán quản trị
Thuật ngữ chủ đề Kế toán phân tích
Môn học Kế toán quản trị
Tác giả(bs) CN Đặng Kim Cương
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Dược
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000006304-5, 1000011262
000 00000nam a2200000 4500
00110871
00211
004E0254C78-DBAF-414D-AFCD-1869508BBC3C
005201301180829
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20130118082828|boanhntk|c20130118082815|doanhntk|y20030905|zchanlt
082 |a657.4 |bPh 104 D
100 |aPhạm Văn Dược
245 |aKế toán quản trị và phân tích kinh doanh / |cPhạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1995
300 |a276 tr. : |b20 cm.
650 |aKế toán doanh nghiệp
650 |aKế toán quản trị
650 |aKế toán phân tích
690 |aKế toán quản trị
700 |aĐặng Kim Cương
700|aPhạm Văn Dược
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000006304-5, 1000011262
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ke toan qt va phan tich kd _pham van duoc_001smallthumb.jpg
890|a3|b49|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000011262 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
2 1000006304 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 1
3 1000006305 Kho đọc Sinh viên 657.4 Ph 104 D Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Nhận xét