Sách tiếng Việt
657 B 510 D
Lý thuyết kế toán :
DDC 657
Tác giả CN Bùi Văn Dương
Nhan đề Lý thuyết kế toán : Theo hệ thống kế toán mới / Bùi Văn Dương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3 có sửa đổi, bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 1997
Mô tả vật lý 266 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán - Lý thuyết
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(6): 1000006237 , 1000006238 , 1000006240 , 1000006241, 1000006284 , 1000006359
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000002367 , 3000002373
000 00000nam a2200000 4500
00110820
00211
00440D02597-4C41-4B0D-B131-BB8B03C0576F
005201509211038
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20150921103805|bngavt|c20040819|dvanpth|y20030904|zluotbth
082 |a657|bB 510 D
100 |aBùi Văn Dương
245 |aLý thuyết kế toán : |bTheo hệ thống kế toán mới / |cBùi Văn Dương
250 |aTái bản lần thứ 3 có sửa đổi, bổ sung
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c1997
300 |a266 tr. ; |c21 cm
650 |aKế toán - Lý thuyết
852|bKho đọc Sinh viên|j(6): 1000006237 , 1000006238 , 1000006240 , 1000006241, 1000006284 , 1000006359
852|bKho mượn|j(2): 3000002367 , 3000002373
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/lythuyetketoan_buivanduong/0page_001thumbimage.jpg
890|a8|b61|c1|d2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000006237 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
2 1000006238 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 5 Chờ thanh lý
3 1000006240 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 6
4 1000006241 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
5 1000006284 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 4 Chờ thanh lý
6 1000006359 Kho đọc Sinh viên 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 3
7 3000002367 Kho mượn 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 7 Chờ thanh lý
8 3000002373 Kho mượn 657 B 510 D Sách Tiếng Việt 8 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét