Sách tiếng Việt
621.3 Tr 121 S
Giáo trình tự động điều khiển /
DDC 621.3
Tác giả CN Trần Sum
Nhan đề Giáo trình tự động điều khiển / Trần Sum
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giao thông vận tải, 1999
Mô tả vật lý 263 tr. : Minh họa ; 29 cm
Thuật ngữ chủ đề Tự động hóa
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000003708, 1000004073
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001804
000 00000nam a2200000 4500
00110671
00211
004E2560C2D-8E00-4C02-957A-3BDFC1ECB316
005201508270821
008130110s1999 vm| vie
0091 0
039|a20150827082135|bvinhpq|c20101216|dvanpth|y20030829|zluotbth
082 |a621.3|bTr 121 S
100 |aTrần Sum
245 |aGiáo trình tự động điều khiển / |cTrần Sum
260 |aHà Nội : |bGiao thông vận tải, |c1999
300 |a263 tr. : |bMinh họa ; |c29 cm
650 |aTự động hóa
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000003708, 1000004073
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001804
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/giaotrinhtudongdieukhien_transum/page001thumbimage.jpg
890|a3|b34|c1|d3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001804 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.3 Tr 121 S Sách Tiếng Việt 3
2 1000003708 Kho đọc Sinh viên 621.3 Tr 121 S Sách Tiếng Việt 2
3 1000004073 Kho đọc Sinh viên 621.3 Tr 121 S Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Nhận xét