Sách tiếng Việt
621.3815 Ng 527 V
Thiết kế logic mạch số :
DDC 621.3815
Tác giả CN Nguyễn Thúy Vân
Nhan đề Thiết kế logic mạch số : Giáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học / Nguyễn Thúy Vân
Lần xuất bản In lần thứ 4 có sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 266 tr. : Minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạch số (điện tử)
Môn học Kỹ thuật số
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000004423-5
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000001801
000 00000nam a2200000 4500
00110605
00211
004411F7211-33FD-4090-B270-7B6B94FAC963
005202107282151
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20210728215104|bvanpth|c20131111102331|dluuyen|y20030827|zluotbth
082 |a621.3815|bNg 527 V
100 |aNguyễn Thúy Vân
245 |aThiết kế logic mạch số : |bGiáo trình dùng cho sinh viên các trường đại học / |cNguyễn Thúy Vân
250 |aIn lần thứ 4 có sửa chữa
260|aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2001
300 |a266 tr. : |bMinh họa ; |c27 cm
650 |aMạch số (điện tử)
690|aKỹ thuật số
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000004423-5
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000001801
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietkelogicmachso_nguyenthuyvan/00page_001thumbimage.jpg
890|a4|b135|c1|d6
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000001801 Kho tham khảo (SDH cũ) 621.3815 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 4
2 1000004425 Kho đọc Sinh viên 621.3815 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 3
3 1000004424 Kho đọc Sinh viên 621.3815 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 2
4 1000004423 Kho đọc Sinh viên 621.3815 Ng 527 V Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét