Luận văn, luận án
658.834 Ng 527 Tr
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Condotel của khách hàng cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng /
DDC 658.834
Tác giả CN Nguyễn Thị Thùy Trang
Nhan đề Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Condotel của khách hàng cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng / Nguyễn Thị Thùy Trang; Lê Chí Công: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 79 tr. : bảng, biểu đồ ; 27 cm
Tùng thư Ngành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Khách hàng-Nghiên cứu
Tác giả(bs) CN Lê Chí Công: GVHD
Địa chỉ NTUKho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000007262
000 00000nam#a2200000ui#4500
001103868
00216
00414291D78-7291-4C59-BF1A-6BC20F0C19AF
005201903291602
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190329160310|bvanpth|y20190314105707|zthanhnhan
082 |a658.834|bNg 527 Tr
100 |aNguyễn Thị Thùy Trang
245 |aCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua Condotel của khách hàng cá nhân tại tỉnh Lâm Đồng / |cNguyễn Thị Thùy Trang; Lê Chí Công: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a79 tr. : |bbảng, biểu đồ ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aNgành Quản trị kinh doanh. Luận văn thạc sĩ
650 |aKhách hàng|xNghiên cứu
700 |aLê Chí Công: GVHD
852|aNTU|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000007262
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 2000007262 Kho tham khảo (SDH cũ) 658.834 Ng 527 Tr Luận văn(Ths), Luận án(Ts) 1
  1 of 1 
Nhận xét