Luận văn, luận án
639.3 T
Đánh giá hiện trạng, tiềm năng nuôi cá nước lạnh (cá hồi Oncorhynchus và cá tầm Acipenser) và thử nghiệm ương cá tầm Siberi (Acipenser baerii) giống tại Quảng Ninh /
DDC 639.3
Tác giả CN Tô Thị Hồng
Nhan đề Đánh giá hiện trạng, tiềm năng nuôi cá nước lạnh (cá hồi Oncorhynchus và cá tầm Acipenser) và thử nghiệm ương cá tầm Siberi (Acipenser baerii) giống tại Quảng Ninh / Tô Thị Hồng; Lương Công Trung: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 59 tr. ; 27 cm
Tùng thư Ngành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
Thuật ngữ chủ đề Cá nước lạnh - Kỹ thuật nuôi
Tác giả(bs) CN Lương Công Trung: GVHD
000 00000nam#a2200000ui#4500
00016
001103833
00216
004291B11F3-BDE6-4E25-A0AE-1D0A77052776
005201903141019
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190314101939|zthanhnhan
082 |a639.3|bT
100 |aTô Thị Hồng
245 |aĐánh giá hiện trạng, tiềm năng nuôi cá nước lạnh (cá hồi Oncorhynchus và cá tầm Acipenser) và thử nghiệm ương cá tầm Siberi (Acipenser baerii) giống tại Quảng Ninh / |cTô Thị Hồng; Lương Công Trung: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a59 tr. ; |c27 cm
490 |aNgành Nuôi trồng thủy sản. Luận văn Thạc sĩ
650 |aCá nước lạnh - Kỹ thuật nuôi
700 |aLương Công Trung: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/01biathacsithumbimage.jpg

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét