Sách tiếng Việt
005.262 Th 500
Thủ thuật cho người lập trình Visual Basic /
DDC 005.262
Nhan đề Thủ thuật cho người lập trình Visual Basic / VN - Guide tổng hợp và biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2000
Mô tả vật lý 439 tr. ; 20 cm.
Thuật ngữ chủ đề Visual basic (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000003113, 1000012979
000 00000nam a2200000 4500
00110377
00211
00400A5E1D7-C9B7-43C2-AD09-B902FA6F475F
005201312200807
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20131220081145|bluuyen|c20040707|doanhntk|y20030820|zchanlt
082 |a005.262 |bTh 500
245 |aThủ thuật cho người lập trình Visual Basic / |cVN - Guide tổng hợp và biên dịch
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2000
300 |a439 tr. ; |c20 cm.
650 |aVisual basic (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000003113, 1000012979
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/000_tongquat/000_tongquat/thuthuatchonguoilaptrinhvisualbasic_vnguide/00page_001thumbimage.jpg
890|a2|b30|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000012979 Kho đọc Sinh viên 005.262 Th 500 Sách Tiếng Việt 2
2 1000003113 Kho đọc Sinh viên 005.262 Th 500 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét