Sách tiếng Việt
005.133 B 454
450 bài tập về lập trình C++ /
DDC 005.133
Tác giả CN Trần Văn Tư
Nhan đề 450 bài tập về lập trình C++ / Trần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn và nhóm tin học ứng dụng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2000
Mô tả vật lý 377 tr. ; 19 cm
Phụ chú Có kèm theo phần giải đáp, tuân theo tiêu chuẩn ANSI/ISO mới đối với C++, lý tưởng cho việc tự học giúp đạt điểm cao
Thuật ngữ chủ đề C++ (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
Môn học Ngôn ngữ lập trình
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tư
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Tuấn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000005590-1, 1000012988
000 00000nam a2200000 4500
00110332
00211
0046DE87E1D-681F-4A50-B456-F6FD8C9C4513
005201305271713
008130110s2000 vm| vie
0091 0
039|a20130527171356|bvanpth|c20130527171320|dvanpth|y20030820|zluotbth
082 |a005.133|bB 454
100 |aTrần Văn Tư
245 |a450 bài tập về lập trình C++ / |cTrần Văn Tư, Nguyễn Ngọc Tuấn và nhóm tin học ứng dụng
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2000
300 |a377 tr. ; |c19 cm
500 |aCó kèm theo phần giải đáp, tuân theo tiêu chuẩn ANSI/ISO mới đối với C++, lý tưởng cho việc tự học giúp đạt điểm cao
650 |aC++ (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
690 |aNgôn ngữ lập trình
700 |aTrần Văn Tư
700 |aNguyễn Ngọc Tuấn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000005590-1, 1000012988
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/000_tongquat/000_tongquat/450 bt ve lap trinh_tran van tu_001thumbimage.jpg
890|a3|b67|c1|d11
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000012988 Kho đọc Sinh viên 005.133 B 454 Sách Tiếng Việt 3
2 1000005591 Kho đọc Sinh viên 005.133 B 454 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:21-02-2023
3 1000005590 Kho đọc Sinh viên 005.133 B 454 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét