Sách tiếng Việt
621.36 D 561 Tr
Linh kiện quang điện tử /
DDC 621.36
Tác giả CN Dương Minh Trí
Nhan đề Linh kiện quang điện tử / Dương Minh Trí
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2 (có sửa chữa, bổ sung)
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1998
Mô tả vật lý 503 tr. : minh họa ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Điện tử
Thuật ngữ chủ đề Quang điện tử - Linh kiện
Môn học Cấu kiện điện tử
Môn học Quang điện tử
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000003961-2, 1000004408
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000002215-6
000 00000nam a2200000 4500
00110269
00211
004727391DC-9530-4BF4-88A2-B58D894C8815
005201312030836
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20131203083932|bluuyen|c20030912|dthanhntk|y20030819|zluotbth
082 |a621.36|bD 561 Tr
100 |aDương Minh Trí
245 |aLinh kiện quang điện tử / |cDương Minh Trí
250 |aXuất bản lần thứ 2 (có sửa chữa, bổ sung)
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c1998
300 |a503 tr. : |bminh họa ; |c19 cm
650 |aĐiện tử
650 |aQuang điện tử - Linh kiện
690|aCấu kiện điện tử
690|aQuang điện tử
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000003961-2, 1000004408
852|bKho mượn|j(2): 3000002215-6
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/linhkienquangdientu_duongminhtri/00page_001thumbimage.jpg
890|a5|b84|c1|d45
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000003962 Kho đọc Sinh viên 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 5
2 3000002216 Kho mượn 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 4
3 3000002215 Kho mượn 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 3
4 1000004408 Kho đọc Sinh viên 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 2
5 1000003961 Kho đọc Sinh viên 621.36 D 561 Tr Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét