Sách tiếng Việt
335.402 M 101 C
Các Mác, Phri-đrich Ăng-ghen tuyển tập :
DDC 335.402
Tác giả CN Mác, Các,
Nhan đề Các Mác, Phri-đrich Ăng-ghen tuyển tập : gồm sáu tập. Tập I
Thông tin xuất bản Hà Nội : Sự Thật, 1980
Mô tả vật lý 883 tr. ; 19cm
Thuật ngữ chủ đề Mác, Các, 1818 - 1883 - Tác phẩm
Thuật ngữ chủ đề Ăng-ghen, Phri-đrich, 1820 - 1895 - Tác phẩm
Tác giả(bs) CN Ăng-ghen, Ph.,
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000002927-8, 1000005888-90
000 00000nam a2200000 4500
00110229
00211
0049FD03DF3-2C67-47AD-B2FD-134F5877052A
005201506021504
008130110s1980 vm| vie
0091 0
039|a20150602150442|bvinhpq|c20050120|dvanpth|y20030818|zthangn
082 |a335.402|bM 101 C
100 |aMác, Các,|d1818 - 1883
245 |aCác Mác, Phri-đrich Ăng-ghen tuyển tập : |bgồm sáu tập. Tập I
260 |aHà Nội : |bSự Thật, |c1980
300 |a883 tr. ; |c19cm
650 |aMác, Các, 1818 - 1883 - Tác phẩm
650 |aĂng-ghen, Phri-đrich, 1820 - 1895 - Tác phẩm
700 |aĂng-ghen, Ph.,|d1820 - 1895
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000002927-8, 1000005888-90
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/cacmacphridrichangghen_tap1_cacmac/page_001thumbimage.jpg
890|a5|b17|c1|d1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000002928 Kho đọc Sinh viên 335.402 M 101 C Sách Tiếng Việt 5
2 1000005890 Kho đọc Sinh viên 335.402 M 101 C Sách Tiếng Việt 4
3 1000005889 Kho đọc Sinh viên 335.402 M 101 C Sách Tiếng Việt 3
4 1000005888 Kho đọc Sinh viên 335.402 M 101 C Sách Tiếng Việt 2
5 1000002927 Kho đọc Sinh viên 335.402 M 101 C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét