Sách tiếng Việt
808.5 L 103 L
Kỹ năng thuyết trình hiệu quả /
DDC 808.5
Tác giả CN Lại Thế Luyện
Nhan đề Kỹ năng thuyết trình hiệu quả / Lại Thế Luyện
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thời Đại, 2014
Mô tả vật lý 114 tr. ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Diễn thuyết
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng thuyết trình
Môn học Kỹ năng thuyết trình
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(1): 1000028382
000 00000nam#a2200000ui#4500
001102123
00211
004098B1492-24FD-4AEA-A2A4-324213996D23
005201901221625
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20190122162539|bvanpth|y20190122161750|zvanpth
082 |a808.5|bL 103 L
100|aLại Thế Luyện
245 |aKỹ năng thuyết trình hiệu quả / |cLại Thế Luyện
260 |aHà Nội : |bThời Đại, |c2014
300 |a114 tr. ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aDiễn thuyết
650 |aKỹ năng thuyết trình
690 |aKỹ năng thuyết trình
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(1): 1000028382
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/kynangthuyettrinhhieuqua_laitheluyenthumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000028382 Kho đọc Sinh viên 808.5 L 103 L Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét