Sách tiếng Việt
181 Ng 527 C
Nhập môn triết học Đông phương /
DDC 181
Tác giả CN Nguyễn Duy Cần
Nhan đề Nhập môn triết học Đông phương / Nguyễn Duy Cần
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb Đồng Tháp, 1995
Mô tả vật lý 179 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Triết học Phương đông
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(2): 1000002616-7
000 00000nam a2200000 4500
00110184
00211
004B7255B5E-1321-450E-8764-FD31A9DE79B1
005201801241441
008130110s1995 vm| vie
0091 0
039|a20180124144114|bvinhpq|c20170721111245|dvanpth|y20030815|zluotbth
082 |a181|bNg 527 C
100 |aNguyễn Duy Cần|cThu Giang
245 |aNhập môn triết học Đông phương / |cNguyễn Duy Cần
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb Đồng Tháp, |c1995
300 |a179 tr. ; |c19 cm
650 |aTriết học Phương đông
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000002616-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/180_trietcodai_trungco_phuongdong/nhapmontriethocphuongdong_nguyenduycan/pagethumbimage.jpg
890|a2|b22|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000002617 Kho đọc Sinh viên 181 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 2 Chờ thanh lý
2 1000002616 Kho đọc Sinh viên 181 Ng 527 C Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét