Sách tiếng Việt
620.16 Ng 527 X
Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống /
DDC 620.16
Tác giả CN Nguyễn Khắc Xương
Nhan đề Kim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / Nguyễn Khắc Xương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 419 tr. ; : Minh họa ; 21 cm
Phụ chú Sách biếu
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu học
Thuật ngữ chủ đề Kim loại và hợp kim nhẹ
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000028367-9
Địa chỉ NTUKho mượn(2): 3000038361-2
000 00000nam a2200000 4500
001101614
00211
0040AB38174-DB25-429B-8AF0-18DB2DF4F01C
005201901110951
008130110s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190111095139|bvanpth|y20190111095028|zvanpth
082 |a620.16|bNg 527 X
100 |aNguyễn Khắc Xương
245 |aKim loại và hợp kim nhẹ trong đời sống / |cNguyễn Khắc Xương
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a419 tr. ; : |bMinh họa ; |c21 cm
500|aSách biếu
650 |aVật liệu học
650|aKim loại và hợp kim nhẹ
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000028367-9
852|aNTU|bKho mượn|j(2): 3000038361-2
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/anhbia/kimloaivahopkimnhe_ngkhacxuongthumbimage.jpg
890|a5|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000038362 Kho mượn 620.16 Ng 527 X Sách Tiếng Việt 5
2 3000038361 Kho mượn 620.16 Ng 527 X Sách Tiếng Việt 4
3 1000028369 Kho đọc Sinh viên 620.16 Ng 527 X Sách Tiếng Việt 3
4 1000028368 Kho đọc Sinh viên 620.16 Ng 527 X Sách Tiếng Việt 2
5 1000028367 Kho đọc Sinh viên 620.16 Ng 527 X Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào
Nhận xét