Khóa luận
681.763
Thiết kế thiết bị làm đất phục vụ trồng rau sạch trong nhà lưới - nhà kính quy mô trang trại /
DDC 681.763
Tác giả CN Lê Đình Khải
Nhan đề Thiết kế thiết bị làm đất phục vụ trồng rau sạch trong nhà lưới - nhà kính quy mô trang trại / Lê Đình Khải; Phạm Hùng Thắng: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 62 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Nông nghiệp-Thiết bị
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị làm đất-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Phạm Hùng Thắng: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101258
00215
0048CD0CB79-77B3-407E-96EA-CCE615AE2EDC
005201901081650
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108165022|zvanpth
082 |a681.763
100 |aLê Đình Khải
245 |aThiết kế thiết bị làm đất phục vụ trồng rau sạch trong nhà lưới - nhà kính quy mô trang trại / |cLê Đình Khải; Phạm Hùng Thắng: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a62 tr. ; |c27 cm|ephụ lục, bản vẽ
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aNông nghiệp|xThiết bị
650 |aThiết bị làm đất|xThiết kế
700 |aPhạm Hùng Thắng: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét