Khóa luận
681.763
Nghiên cứu thiết kế chế tạo bè nuôi trồng thủy sản /
DDC 681.763
Tác giả CN Nguyễn Trần Minh Quang
Nhan đề Nghiên cứu thiết kế chế tạo bè nuôi trồng thủy sản / Nguyễn Trần Minh Quang, Nguyễn Linh Vững; Trần Hưng Trà: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 85 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Nuôi trồng thủy sản-Thiết bị
Thuật ngữ chủ đề Bè nuôi trồng thủy sản-Thiết kế
Tác giả(bs) CN Trần Hưng Trà: GVHD
Tác giả(bs) CN Nguyễn Linh Vững
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101257
00215
004B342366C-93A7-42F2-9C83-8CEE941E90A7
005201901081645
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108164526|zvanpth
082 |a681.763
100 |aNguyễn Trần Minh Quang
245 |aNghiên cứu thiết kế chế tạo bè nuôi trồng thủy sản / |cNguyễn Trần Minh Quang, Nguyễn Linh Vững; Trần Hưng Trà: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a85 tr. ; |c27 cm|eBản vẽ
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Khóa 56
650 |aNuôi trồng thủy sản|xThiết bị
650 |aBè nuôi trồng thủy sản|xThiết kế
700 |aTrần Hưng Trà: GVHD
700 |aNguyễn Linh Vững
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét