Khóa luận
621.816
Xây dựng quy trình bảo trì máy ép nhựa (ghim, hộp, chặn) AI 903-18 tại công ty ISE Nha Trang /
DDC 621.816
Tác giả CN Huỳnh Trọng Tình
Nhan đề Xây dựng quy trình bảo trì máy ép nhựa (ghim, hộp, chặn) AI 903-18 tại công ty ISE Nha Trang / Huỳnh Trọng Tình; Nguyễn Văn Hân: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 81 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Bảo trì công nghiệp-Xây dựng quy trình
Thuật ngữ chủ đề Máy phụ liệu may-Bảo trì
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hân: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101256
00215
00414203FCE-A0D6-4A8B-96FF-500CBA2D31E6
005201901081614
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20190108161419|zvanpth
082 |a621.816
100 |aHuỳnh Trọng Tình
245 |aXây dựng quy trình bảo trì máy ép nhựa (ghim, hộp, chặn) AI 903-18 tại công ty ISE Nha Trang / |cHuỳnh Trọng Tình; Nguyễn Văn Hân: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a81 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aBảo trì công nghiệp|xXây dựng quy trình
650 |aMáy phụ liệu may|xBảo trì
700 |aNguyễn Văn Hân: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét