Khóa luận
621.816
Xây dựng quy trình bảo trì máy vô khóa YZ-403 của dây kéo tại Công ty Cổ phần phụ liệu may Nha Trang ISE /
DDC 621.816
Tác giả CN Lê Xuân Triệu
Nhan đề Xây dựng quy trình bảo trì máy vô khóa YZ-403 của dây kéo tại Công ty Cổ phần phụ liệu may Nha Trang ISE / Lê Xuân Triệu; Nguyễn Hữu Thật: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 59 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Bảo trì công nghiệp-Xây dựng quy trình
Thuật ngữ chủ đề Máy phụ liệu may-Bảo trì
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Thật: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101255
00215
0044BA72666-7433-4FAC-B8D4-F37394B100D6
005201901081615
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190108161553|bvanpth|y20190108161009|zvanpth
082 |a621.816
100 |aLê Xuân Triệu
245 |aXây dựng quy trình bảo trì máy vô khóa YZ-403 của dây kéo tại Công ty Cổ phần phụ liệu may Nha Trang ISE / |cLê Xuân Triệu; Nguyễn Hữu Thật: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a59 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Chế tạo máy. Khóa 56
650 |aBảo trì công nghiệp|xXây dựng quy trình
650 |aMáy phụ liệu may|xBảo trì
700 |aNguyễn Hữu Thật: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét