Khóa luận
621.816
Xây dựng quy trình bảo trì máy dập chặn dưới AI-402 của dây kéo tại Công ty Cổ phần Phụ liệu May Nha Trang ISE /
DDC 621.816
Tác giả CN Đinh Sơn Hùng
Nhan đề Xây dựng quy trình bảo trì máy dập chặn dưới AI-402 của dây kéo tại Công ty Cổ phần Phụ liệu May Nha Trang ISE / Đinh Sơn Hùng; Trần Ngọc Nhuần: GVHD
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 94 tr. ; 27 cm
Tùng thư Khoa Cơ khí. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Khóa 56
Thuật ngữ chủ đề Bảo trì công nghiệp-Xây dựng quy trình
Thuật ngữ chủ đề Máy phụ liệu may-Bảo trì
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Nhuần: GVHD
000 00000ncm#a2200000ui#4500
001101253
00215
00472C35C58-147F-4483-A1A1-1736AD6FC7F1
005201901081614
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|a20190108161501|bvanpth|c20190108161054|dvanpth|y20190108160531|zvanpth
082 |a621.816
100 |aĐinh Sơn Hùng
245 |aXây dựng quy trình bảo trì máy dập chặn dưới AI-402 của dây kéo tại Công ty Cổ phần Phụ liệu May Nha Trang ISE / |cĐinh Sơn Hùng; Trần Ngọc Nhuần: GVHD
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a94 tr. ; |c27 cm|ephụ lục
490 |aKhoa Cơ khí. Chuyên ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí. Khóa 56
650 |aBảo trì công nghiệp|xXây dựng quy trình
650 |aMáy phụ liệu may|xBảo trì
700 |aTrần Ngọc Nhuần: GVHD
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/anhbia/03biadoantnthumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét