Sách tiếng Việt
153.4 Tr 121 Gi
Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám. Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử /
DDC 153.4
Tác giả CN Trần Văn Giàu
Nhan đề Sự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám. Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử / Trần Văn Giàu
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1993
Mô tả vật lý 585 tr. ; 19 cm
Phụ chú Đất nước 4000 năm
Thuật ngữ chủ đề Việt Nam - Lịch sử - Hệ tư tưởng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000002727-8, 1000013947
000 00000nam a2200000 4500
00110037
00211
004070D226C-C14D-4371-8695-F4B8D06FA4CB
005201606270904
008130110s1993 vm| vie
0091 0
039|a20160627090401|bngavt|c20150721095054|dvanpth|y20030813|zchanlt
082 |a153.4 |bTr 121 Gi
100 |aTrần Văn Giàu
245 |aSự phát triển của tư tưởng ở Việt Nam từ thế kỷ XIX đến Cách mạng tháng Tám. Tập II: Hệ ý thức tư sản và sự bất lực của nó trước các nhiệm vụ lịch sử / |cTrần Văn Giàu
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Tp. Hồ Chí Minh, |c1993
300 |a585 tr. ; |c19 cm
500 |aĐất nước 4000 năm
650 |aViệt Nam - Lịch sử - Hệ tư tưởng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000002727-8, 1000013947
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/100_triethoc_tamlyhoc/150_tamlyhoc/suphattriencuatutuongtap2_nguyenvangiau/0page0001thumbimage.jpg
890|a3|b7|c1|d4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 1000013947 Kho đọc Sinh viên 153.4 Tr 121 Gi Sách Tiếng Việt 3 Chờ thanh lý
2 1000002728 Kho đọc Sinh viên 153.4 Tr 121 Gi Sách Tiếng Việt 2
3 1000002727 Kho đọc Sinh viên 153.4 Tr 121 Gi Sách Tiếng Việt 1 Chờ thanh lý
  1 of 1 
Nhận xét