Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đặc trưng thủy văn miền Bắc Việt Nam 1956 - 1970. Quyển 1: Các trạm vùng không ảnh hưởng triều
Hà Nội : Cục thủy văn bộ thủy lợi, 1974
427 tr ; 27 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Đo đạc và chỉnh lý số liệu thủy văn / Phan Đình Lợi, Nguyễn Năng Minh
Hà Nội : Xây dựng, 2002
228 tr. ; 27 cm
Phan Đình Lợi

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Giáo trình Thủy văn đô thị / Lã Thanh Hà chủ biên, Nguyễn Văn Lai
Hà Nội : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2012
153 tr. : Minh họa ; 24 cm
Lã Thanh Hà

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Một số đặc điểm khí tượng - thủy văn tại vùng biển cửa sông Mê Kông / Lê Đình Màu và các tác giả khác

Từ trang 32-45


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)
5
Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc phân bố thẳng đứng của các yếu tố thủy văn và khối nước ở vùng biển miền Trung / Trần Hữu Thanh Nam; GVHD: Nguyễn Bá Xuân
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2005
97 tr. ; 29 cm
Trần Hữu Thanh Nam

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5 of 5