Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập cơ học chất lỏng ứng dụng. Tập I: Phần thủy động / Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Hữu Dy, Phùng Văn Khương
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1976
337 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Chí

Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Phương pháp khối hữu hạn ứng dụng trong các bài toán thủy khí động lực / Nguyễn Thanh Nam, Hoàng Đức Liên
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2000
183 tr ; 24 cm
Nguyễn Thanh Nam

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

3
Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ nhất. Tập 1 / Trần sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
298 tr. ; 27 cm
Trần Sĩ Phiệt

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Thủy khí động lực kỹ thuật : Phần thứ nhất. Tập 2 / Trần Sĩ Phiệt, Vũ Duy Quang
Hà Nội : Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1979
283 tr. ; 27 cm
Trần Sĩ Phiệt

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1 of 1