Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các hợp chất hữu cơ của photpho : Dùng chủ yếu làm thuốc trừ sâu, nấm bệnh và diệt cỏ dại / Trần Lâm Ban, Đỗ Phổ
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1987
162 tr. ; 19 cm
Trần Lâm Ban

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 1 / Houben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1977
500 tr. ; 27 cm
Weyl, Houben

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Các phương pháp phân tích hóa học hữu cơ. Tập 2 / Houben Weyl; Người dịch: Nguyễn Đức Huệ và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1980
247 tr. ; 27 cm
Weyl, Houben

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 1 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2015
267 tr. ; 24 cm
Đặng Văn Liếu

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

5
Câu hỏi và bài tập Cơ sở hóa học hữu cơ. Tập 2 / Đặng Văn Liếu, Trần Quốc Sơn, Nguyễn Văn Tòng
Hà Nội : Đại học Sư phạm, 2016
327 tr. ; 24 cm
Đặng Văn Liếu

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1

       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9