Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi, Nguyễn Khắc Tâm
Hà nội : Thống kê, 2001
360 tr. ; 19 cm
Huỳnh Lợi

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:451) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hệ thống bài tập và bài giải kế toán quản trị / Huỳnh Lợi, Võ Văn Nhị
Hà nội : Tài Chính, 2004
331 tr. ; 24
Huỳnh Lợi

Tài liệu số:1

3
Kế toán phân tích và quản trị doanh nghiệp / Phạm Huyên, Dương Văn Chung
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb TP.Hồ Chí Minh, 1994
294 tr. ; 27 cm
Phạm Huyên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh / Phạm Văn Dược, Đặng Kim Cương
Hà Nội : Thống kê, 1995
276 tr. : 20 cm.
Phạm Văn Dược

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:49) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

5
Kế toán quản trị và phân tích kinh doanh. Phần bài tập: Tóm tắt lý thuyết và bài giải mẫu / Phạm Văn Dược
Hà Nội : Thống kê, 1995
313 tr : 20 cm.
Phạm Văn Dược

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:147) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3