Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài tập Kế toán : theo hệ thống kế toán mới / Bùi Văn Dương
Hà Nội : Thống kê, 1996
60 tr. ; 19 cm.
Bùi Văn Dương

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bài tập kế toán. Lý thuyết kế toán. Kế toán tài chính : Có phần bài giải mẫu / Bùi Văn Dương
TP. Hồ Chí Minh : Tài chính, 1998
176 tr. ; 20 cm.
Bùi Văn Dương

Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:123) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập thực hành kế toán : Lập chứng từ, ghi sổ, lập báo cáo tài chính / Trịnh Quốc Hùng, Trịnh Minh Tân
Tp. HCM : Phương Đông, 2010
442 tr. ; 24 cm
Trịnh Quốc Hùng

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:51) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:13)

4
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Thống kê, 1996
140 tr. ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:138) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bài tập và bài giải kế toán đại cương / Nguyễn Việt, Hà Xuân Thạch
Hà Nội : Tài chính, 1997, 1998, 1999
137 tr ; 21 cm
Nguyễn Việt

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:195) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

       1  2 of 2