Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
CMOS analog circuit design / Phillip E. Allen, Douglas R. Holberg.
New York : Oxford University Press, 2002.
xvi, 784 p. : ill. ; 25 cm.
Allen, P. E.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Kỹ thuật số thực hành / Huỳnh Đắc Thắng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001, 2006
411 tr. : minh họa ; 21 cm
Huỳnh Đắc Thắng

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:250) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

3
Logic circuit design : selected methods / Shimon P. Vingron.
Heidelberg ; Springer, c2012.

Vingron, Shimon Peter,

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Vi điện tử số. Tập 1 / Nguyễn Quốc Trung
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1997
187 tr. ; 27 cm
Nguyễn Quốc Trung

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:6)

       1 of 1