Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chu dịch / Phan Bội Châu; Huỳnh Thúc Kháng giới thiệu
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 1996
943 tr. ; 19 cm
Phan Bội Châu (Sào Nam)

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chu dịch vũ trụ quan / Lê Văn Quán
Hà Nội : Giáo dục, 1995
439 tr. ; 19 cm
Lê Văn Quán

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Đại cương lịch sử triết học phương Đông cổ đại / Doãn Chính, Vũ Tình, Trương Chung
Hà Nội : Giáo dục, 1994
343 tr. ; 19 cm
Doãn Chính

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:153) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Đạo : Triết học phương Đông / Trương Lập Văn chủ biên và những người khác
Hà Nội : Khoa học xã hội, 1998
707 tr. ; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Kinh dịch : Trọn bộ / Ngô Tất Tố dịch và chú giải
Tp. HCM : Nxb Tp. HCM, 1991
766 tr. ; 24cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3