Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
30 câu hỏi - đáp về nuôi cá ao nước ngọt / Phạm Văn Trang, Trần Văn Vỹ
Hà Nội : Nông nghiệp, 2001
50 tr. ; 19cm.
Phạm Văn Trang

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:21) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
60 câu hỏi đáp về nuôi cá / Phạm Văn Trang, Trần Văn Vỹ
Hà Nội : Nông nghiệp, 1983
102 tr. ; 19cm
Phạm Văn Trang
Những giải đáp khoa học về nuôi cá, nội dung tập trung vào một số vấn đề lớn: Những tiêu chuẩn về ao hồ và nguồn nước để nuôi cá; Đặc điểm sinh sản, việc quản lý ao ươm cá giống; Kỹ thuật vận chuyển cá bột; Thức ăn của cá; Cách nuôi một số giống cá thịt, cá
Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:88) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
69 ̢câu hỏi đáp về nuôi cá / Phạm Văn Trang, Trần Văn Vỹ
Hà Nội : Nông nghiệp, 1994
142 tr. ; 19cm
Phạm Văn Trang

Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:116) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bước đầu đánh giá tác động của dự án 'Phát triển nuôi trồng thủy sản khu vực miền núi phía Bắc' lên các nhóm nông dân khác nhau tham gia dự án / Bùi Thị Thu Hà; GVHD: Harvey Demaine, Nguyễn Huy Điền
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2001
120 tr. : minh họa ; 27 cm
Bùi Thị Thu Hà

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bước đầu thử nghiệm di giống và nuôi thuần dưỡng cá chim trắng (Colossoma Brachypomum Cuvier, 1818) tại Khánh Hòa / Nguyễn Văn Hà; GVHD: Võ Ngọc Thám
Nha Trang : Đại học Thủy sản, 2002
37tr. ; 27 cm
Nguyễn Văn Hà

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:8) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5 of 5