Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
2
Digital image processing : PIKS Scientific inside / by William K. Pratt.
Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, c2007.
xix, 782 p., [4] p. of plates : ill. (some col.) ; 25 cm.
Pratt, William K.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Digital Image processing using MATLAB / Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods, Steven L. Eddins.
[S.I.] : Gatesmark Pub., c2009.
xviii, 826 p. : ill. (some col.) ; 25 cm.
Gonzalez, Rafael C.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

4
Digital Signal and Image Processing using MATLAB® / Gérard Blanchet; Maurice Charbit; Nguyễn Văn Định dịch
London : ISTE Ltd, 2006
764 p.
Blanchet, Gérard

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:3 (Lượt truy cập:24)

5
Feature extraction and image processing / Mark S. Nixon, Alberto S. Aguado.
Amsterdam ; London : Elsevier/Academic Press, 2008.
xv, 406 p. : ill. ; 25 cm.
Nixon, Mark S.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3  4  5  6 of 6