Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ C / Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn, Lê Đình Anh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996
327 tr. ; 20 cm
Lê Văn Doanh

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:15) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal / Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1993
268 tr. ; 27 cm
Lê Văn Doanh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

3
Algorithms / Robert Sedgewick, Kevin Wayne
Addison Wesley, 2011
969 p.
Sedgewick, Robert

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
An introduction to algorithmic trading : basic to advanced strategies / Edward A. Leshik, Jane Cralle.
Chichester, West Sussex, UK : Wiley, 2011.
vi, 264 p. : ill. ; 24 cm. +
Leshik, Edward A.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

5
An introduction to the analysis of algorithms / Robert Sedgewick, Philippe Flajolet
Harlow : Addison-Wesley, 2013.
xvii, 572 p. : ill. ; 24 cm.
Sedgewick, Robert

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

       1  2  3  4  5 of 5