Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
101 thuật toán và chương trình bài toán khoa học kỹ thuật và kinh tế bằng ngôn ngữ Pascal / Lê Văn Doanh, Trần Khắc Tuấn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1993
268 tr. ; 27 cm
Lê Văn Doanh

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:39) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

2
Bài giảng ngôn ngữ lập trình Pascal / Nguyễn Hữu Trọng
Nha trang, 1996
205 tr. ; 27 cm
Nguyễn Hữu Trọng

Đầu mục:9 (Lượt lưu thông:346) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Bài tập Turbo Pascal 6.0 / Đỗ Phúc
TP. Hồ Chí Minh : Trung tâm đào tạo tin học CMT, 1992
344 tr. ; 20 cm.
Đỗ Phúc

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:327) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Bài tập và hướng dẫn lập trình Turbo Pascal / Nguyễn Văn
Hà Nội : Thống kê, 1996
494 tr. ; 20 cm.
Nguyễn Văn

Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:282) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Bên trong Turbo Pascal. Tập 1 / Nguyễn Quốc Cường, Hoàng Đức Hải biên dịch
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, 1991
264 tr. ; 19 cm


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3  4  5  6  7  8  9 of 9