Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
American Literature / Nguyễn Thị Thúy Hồng
Nha Trang : Trường ĐHNT, 2011, 2014
97 tr.
Nguyễn Thị Thúy Hồng

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:234)

2
Bài giảng Introduction to tourism / Phạm Thị Hải Trang
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2013
134 tr.;
Phạm Thị Hải Trang

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

3
Bài giảng quy hoạch du lịch / Võ Nguyễn Hồng Lam
Nha Trang ; : ĐH Nha Trang, 2012
80tr.
Võ Nguyễn Hồng Lam

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:7)

4
Encyclopedia of tourism / chief editor, Jafar Jafari.
London ; Routledge, 2000.
xxxv, 683 p. ; 26 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)


5
English communication for your career : Air travel and tourism : / Kim Young-mi, Son Ki-pyo
Tp. HCM : Tổng hợp Tp. HCM, 2010
125 tr. ; 27 cm
Kim Young-mi

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:19)

       1  2  3  4  5  6  7 of 7