Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Khéo tay làm bánh mứt. Tập 2 / Nguyễn Thị Hường
Đồng Nai : Sở Giáo dục Đồng nai, 1988
288 tr. ; 19 cm
Nguyễn Thị Hường

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:50) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Kỹ thuật bắt bông kem / Nguyễn Hương Bình
TP Hồ Chí Minh : Nhà Văn hóa phụ nữ TP Hồ Chí Minh, 1993
71tr. ; 19 cm
Nguyễn Hương Bình

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 1 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
370 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:214) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:62)

4
Kỹ thuật chế biến lương thực. Tập 2 / Bùi Đức Hợi và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2007
284 tr. ; 27 cm


Đầu mục:17 (Lượt lưu thông:480) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:60)

       1 of 1