Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ khí đại cương / Hoàng Mạnh Tuấn
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1970
305 tr. ; 19cm
Hoàng Mạnh Tuấn

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Cơ khí đại cương / Hoàng Tùng
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 1994
305 tr. ; 19cm.
Hoàng Tùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
Cơ khí đại cương / Hoàng Tùng, Nguyễn Tiến Đào, Nguyễn Thúc Hà
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 1998
319 tr. ; 20cm.
Hoàng Tùng

Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Cơ khí đại cương : Giáo trình dành cho sinh viên các trường đại học kỹ thuật / Hoàng Tùng, Nguyễn Thúc Hà, Bùi Văn Hạnh
Hà Nội : Khoa học kỹ thuật, 2008
263 tr. ; 24cm.
Hoàng Tùng

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình Cơ khí đại cương : Dùng trong đào tạo cử nhân kỹ thuật / Hoàng Tùng, Nguyễn Ngọc Thành
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
243 tr. ; 24cm.
Hoàng Tùng

Đầu mục:15 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

       1  2  3 of 3