Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
An toàn điện / Phan Thị Thu Vân
Tp Hồ Chí Minh : ĐH quốc gia Tp Hồ Chí Minh, 2011
236 tr. ; 24 cm
Phạm Thị Thu Vân

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:13) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:45)

2
Bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện / Trần Quang Khánh
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008, 2012
321 tr., 379 tr. ; 27 cm
Trần Quang Khánh

Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:33) Tài liệu số:2 (Lượt truy cập:98)

3
Cung cấp điện, an toàn điện và chống sét : Cho nhà ở và công trình công cộng / Trương Tri Ngộ
Hà Nội : Xây dựng, 2011
179 tr. ; 27 cm
Trương Tri Ngộ

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:11)

4
Giáo trình An toàn điện / Quyền Huy Ánh
Tp. HCM : ĐHQG Tp. HCM, 2007, 2011
205 tr. ; 27 cm
Quyền Huy Ánh

Đầu mục:20 (Lượt lưu thông:121) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

5
Giáo trình An toàn điện. Sách dùng cho các trường đào tạo hệ TCCN / Nguyễn Đình Thắng
Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2011
127 tr. ; 27 cm
Nguyễn Đình Thắng

Đầu mục:14 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:15)

       1  2 of 2