Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng Trắc địa / Bạch Văn Sỹ
Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
74 tr.
Bạch Văn Sỹ

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:28)

2
Công tác trắc địa trong xây dựng / Nguyễn Văn Tám
Hà Nội : Xây dựng, 1982
153 tr. ; 24 cm
Nguyễn Văn Tám

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Hướng dẫn thực hành trắc địa đại cương / Phạm Văn Chuyên
Hà Nội : Giao thông vận tải, 2008
157 tr. : minh họa ; 27 cm
Phạm Văn Chuyên

Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

4
Sổ tay trắc địa công trình : Dùng cho kỹ sư các ngành xây dựng cơ bản / Phạm Văn Chuyên, Lê Văn Hưng và Phan Khang
Hà Nội : Nông nghiệp, 1996
255 tr. : minh họa ; 27 cm
Phạm Văn Chuyên

Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

5
Tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu / Hoàng Ngọc Hà
Hà Nội : Giáo dục, 2001
219 tr. ; 27 cm
Hoàng Ngọc Hà

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1  2  3 of 3