Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bài giảng thực hành hóa sinh môi trường / Phạm Thị Lan
Nha Trang ; : ĐH Nha Trang, 2012
24tr.
Phạm Thị Lan

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:34)

2
BIOANALYTICAL CHEMISTRY / Susan R. Mikkelsen
Printed in the United States of America : Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey., 2002

Mikkelsen Susan R.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)

3
Biochemistry / by Jeremy M. Berg, John L. Tymoczko, Lubert Stryer ; with Gregory J. Gatto, Jr.
New York : W.H. Freeman, c2012.
xxxii, 1054 p. : ill. (chiefly col.) ; 29 cm.
Berg, Jeremy M.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:9)

4
Biochemistry / by Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell.
Australia ; Thomson/Brooks/Cole, c2009.
1 v. ( 838 p.) : col. ill. ; 29 cm.
Campbell, Mary K.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:5)

5
Biochemistry / Donald Voet, Judith G. Voet.
Hoboken, N.J. : Wiley, 2011.
xxv, 1428, 53 p. : col. ill. ; 29 cm.
Voet, Donald.

Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

       1  2  3  4  5  6  7  8 of 8